« Tillbaka
Nyhet

Vadstena Forum

Kan det bli ett större symposium för debatt kring samhällsbyggnadsfrågor 2018? I så fall i vilka former? Åse Berglund samordnar ett förberedande symposium under maj.

Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande har sedan 1986 haft som ändamål att på vetenskaplig grund och genom regelbundna symposier medverka till öppen debatt och kunskapsutbyte i samhällsbyggnadsfrågor. Stiftelsen har en lång historia av att samla representanter för planeringssverige till ett flera dagar långt symposium i Vadstena. Under de år som stiftelsen var aktiv har bostadsbolag, byggherrar, representanter för departement, myndigheter, kommuner, regioner och universitet samlats en gång per år för att diskutera svåra, viktiga och aktuella samhällsbyggnadsfrågor.

Nu har stiftelsen en önskan om att återuppväcka detta årliga symposium och att återetablera stiftelsen som en mötesplats för debatt kring samhällsbyggnadsfrågor. I mitten av maj samlar de centrala aktörer inom samhällsbyggnadsfältet för en första kreativ diskussion om inriktning på ett eventuellt större symposium 2018. Åse Berglund har ansvar för att samordna årets förberedande symposium.

Uppdragsgivare är Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande ››
Stiftelsens har sitt säte vid Linköpings universitet, är riksomspännande och även öppen för internationella kontakter.

« Tillbaka