« Tillbaka
Nyhet

Utbildad i styrelsearbete

Åse Berglund har nu avslutat Styrelseakademiens grundutbildning – rätt fokus i styrelsearbetet. Insikten om att man inte sitter i en styrelse, man arbetar är den viktigaste insikten utbildningen har gett.

Åse är engagerad i många styrelser, i huvudsak inom kulturområdet. Med utbildningen kan hon nu utveckla sitt styrelsearbete med inriktning mot näringsliv, i små och medelstora företag. Ett intyg på detta är den certifiering som utbildningen ger.

– Denna utbildning borde även fler i den ideella världen få ta del av. Den ger både väldigt praktiska kunskaper och mer övergripande insikter som att tidigare tydliggöra målen.

Ur beskrivning av utbildningens innehåll: ”Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna i bolagsstyrning och styrelsearbete så att deltagarna på ett mera professionellt sätt kan bidra till ökad konkurrenskraft och framgång hos företag och organisationer.”

« Tillbaka