Hagströmerbibliotekets framtid

Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum. Åse Berglund genomför nu en förstudie där bibliotekets långsiktiga utveckling undersöks.

Linné 300 år

Under 2007 firades jubileet som uppmärksammade att det var 300 år sedan Carl von Linnés födelse. Generalsekreterare för jubiléet var Åse Berglund.