Birgittastiftelsen 100 år

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen bildades 1920. För att dra upp riktlinjerna inför stundande jubileum har Åse Berglund på stiftelsens uppdrag genomfört en förstudie.

Vadstena Forum

Kan det bli ett större symposium för debatt kring samhällsbyggnadsfrågor 2018? I så fall i vilka former? Åse Berglund samordnar ett förberedande symposium under maj.

Regional satsning på musiklinjen

Musiklinjen i Vadstena får nu chansen till ny framtid. Region Östergötland, Vadstena kommun, Linköpings stift och andra aktörer garanterar driftkostnaden för 2017/2018. Målet är alltså nått för det uppdrag Åse Berglund haft.

Nilsson ny sångarstjärna

Christina Nilsson heter årets vinnare i sångartävlingen Wilhelm Stenhammar International Music Competition (WSIMC). Som styrelsemedlem i WSIMC applåderar Åse Berglund vinnaren lite extra.  Christina Nilsson vann finalen med totalt nioDepartementet uppvaktades

I början på maj uppvaktade en delegation från Östergötland Utbildningsdepartementet angående Musiklinjen i Vadstena. Åse Berglund deltog i sin roll som konsult i arbetet med att säkra Musiklinjens framtid.

Kulturguider på gång?

Åse har tidigare hjälpt Vadstenagymnasiet i arbetet med att utveckla nya gymnasieprogram. I en fortsättning på det har nu Åse fått ett uppdrag som resursperson för rektor i fortsatt utvecklingsarbete.

Vadstenaresurs

Åse Berglunds kompetens och erfarenhet tas verkligen till vara i Vadstena. Till övriga uppdrag kan nu läggas en uppgift som resursperson åt kultur- och bildningschef Kristina Loman.

Färgstark projektmix

2015 var ett år som innehöll projektledning och konsultation inom flera vitt skilda områden. En spännande mix som har inneburit uppdrag med förtroenden i bland annat byggprojekt, vid konstinstallationer och i universitetsvärlden.