I samtal på Ellen Keys Strand

Åse Berglund har tagit initiativ till det som förhoppningsvis ska bli en serie lärda samtal, inspirerade av och förlagda till Ellen Keys vackra hem Strand i Ödeshög. Samtalsledare är John Chrispinsson.