Vadstena Forum

Kan det bli ett större symposium för debatt kring samhällsbyggnadsfrågor 2018? I så fall i vilka former? Åse Berglund samordnar ett förberedande symposium under maj.