City Art Link

City Art Link är en årligen återkommande kulturfestival i Linköping. I Projektbyråns hemtrakter Hunnebergsgårdarna var det intensivt och kulturellt lördag 17 september då årets festival genomfördes.

Utbildning för projekt

Projektbyrån håller på att ta fram olika utbildningspaket för projektarbete. Just nu är en modell för workshop och en projektutbildning under utveckling. Just nu testas utbildningsidéerna i några pilotfall.