Birgittastiftelsen 100 år

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen bildades 1920. För att dra upp riktlinjerna inför stundande jubileum har Åse Berglund på stiftelsens uppdrag genomfört en förstudie.


I samtal på Ellen Keys Strand

Åse Berglund har tagit initiativ till det som förhoppningsvis ska bli en serie lärda samtal, inspirerade av och förlagda till Ellen Keys vackra hem Strand i Ödeshög. Samtalsledare är John Chrispinsson.


Utbildning för projekt

Projektbyrån håller på att ta fram olika utbildningspaket för projektarbete. Just nu är en modell för workshop och en projektutbildning under utveckling. Just nu testas utbildningsidéerna i några pilotfall.

Vadstenaresurs

Åse Berglunds kompetens och erfarenhet tas verkligen till vara i Vadstena. Till övriga uppdrag kan nu läggas en uppgift som resursperson åt kultur- och bildningschef Kristina Loman.