Regional satsning på musiklinjen

Musiklinjen i Vadstena får nu chansen till ny framtid. Region Östergötland, Vadstena kommun, Linköpings stift och andra aktörer garanterar driftkostnaden för 2017/2018. Målet är alltså nått för det uppdrag Åse Berglund haft.

Musiklinjens framtid

Hur ser framtiden ut för den nedläggningshotade musiklinjen vid Vadstena folkhögskola? Åse Berglund har som utredare haft uppdraget att föreslå möjliga alternativ till hur musiklinjen vid ska kunna leva vidare.