Linköpings stift 900 år

Hur uppmärksammar man ett 900-årsjubileum? Den frågan har Åse Berglund sökt svar på i den förstudie hon nyligen presenterat för uppdragsgivaren Linköpings stift.

200 år på tronen

21 augusti 1810 utsågs vid Riksmötet i Örebro Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare och blev senare följdriktigt kung. Sedan dess har ätten Bernadotte suttit på den svenska tronen.

Linné 300 år

Under 2007 firades jubileet som uppmärksammade att det var 300 år sedan Carl von Linnés födelse. Generalsekreterare för jubiléet var Åse Berglund.