Birgittastiftelsen 100 år

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen bildades 1920. För att dra upp riktlinjerna inför stundande jubileum har Åse Berglund på stiftelsens uppdrag genomfört en förstudie.I samtal på Ellen Keys Strand

Åse Berglund har tagit initiativ till det som förhoppningsvis ska bli en serie lärda samtal, inspirerade av och förlagda till Ellen Keys vackra hem Strand i Ödeshög. Samtalsledare är John Chrispinsson.