Hagströmerbibliotekets framtid

Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum. Åse Berglund genomför nu en förstudie där bibliotekets långsiktiga utveckling undersöks.