« Tillbaka
Nyhet

Styrelsebildad

Du sitter inte i en styrelse, du arbetar. Det är en av insikterna som stärkts hos Åse Berglund efter påbörjad utbildning i Styrelseakademiens grundutbildning – rätt fokus i styrelsearbetet.

Åse är engagerad i många styrelser, i huvudsak inom kulturområdet. Nu vill hon utveckla sitt styrelsearbete med inriktning mot näringsliv, i små och medelstora företag.

– Utbildningen är väldigt bra. Den har gett mig större insikt om styrelsens avgörande roll. Det är viktigt att ha engagerade styrelsemedlemmar som kan påverka och vara ett komplement till VD.
Du sitter inte sitta i en styrelse utan du arbetar i en styrelse.

Utbildningen ger även konkret kunskap om regler och förordningar, rätt styrning, om bemanning, inriktning och helt enkelt på vilket sätt man ska arbeta.

– Denna utbildning borde även fler i den ideella världen, där jag ofta arbetar, gå. Den ger både väldigt praktiska kunskaper och mer övergripande insikter som att tidigare tydliggöra målen.

Genomförd utbildningen ger en certifiering.

« Tillbaka