« Tillbaka
Nyhet

Regional satsning på musiklinjen

Nu läggs de sista bitarna på plats för att musiklinjen i Vadstena ska kunna drivas vidare i en ny form. Region Östergötland bidrar med upp till två miljoner kronor och Vadstena kommun, Linköpings stift och andra aktörer tillsammans med upp till 600 000 kronor för att garantera driftkostnaden för utbildningen under läsåret 2017/2018. Därmed är målet nått för det uppdrag Åse Berglund har haft.

Region Östergötland informerar vidare i sitt pressmeddelande:

– Region Östergötland har tillsammans med Vadstena kommun och Linköpings stift arbetat för att få fram en ny utbildningsform med en ny huvudman för musiklinjen vid Vadstena folkhögskola. Utbildningen håller en mycket hög kvalitet och det är viktigt att den får fortsätta. Därför har vi nu enats om att garantera driftskostnaden under det första läsåret, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Bakgrunden till att en ny form för musiklinjen har utarbetats är att Vadstena folkhögskola, där Linköpings stift är huvudman, av ekonomiska skäl inte kan fortsätta driva utbildningen. Musiklinjen har funnits vid Vadstena folkhögskola i 40 år. Under de senaste åren har Linköpings stift som en tillfällig lösning gått in med medel för att bevara linjen.

Gemensam utbildning
Den lösning som de tre parterna nu kommit fram till innebär att Vadstena-Akademien och musiklinjen skapar en gemensam utbildning, Vadstena sång- och pianoakademi, och att Folkuniversitetet Öst blir huvudman för den. Vadstena-Akademien och Folkuniversitet Öst har ansökt om att få bedriva utbildningen inom Myndigheten för yrkeshögskolans nya skolform Konst- och kulturutbildningar från och med höstterminen 2017.

Om ansökan beviljas behövs 2,6 miljoner kronor för att täcka driftskostnaderna för läsåret 2017-2018. Regionstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att bidra med upp till två miljoner kronor. På kommunstyrelsens sammanträde den 14 september tog Vadstena kommun beslut om ett engångsbelopp på 300 000 kronor.

”God vilja från alla”
– Det här beslutet innebär att vi i Vadstena kan behålla och utveckla en spetsutbildning som är helt unik, både regionalt och nationellt, menar Anders Hedeborg (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Vadstena kommun.

– Vi är väldigt glada att en lösning nu kommit till stånd tack vare en god vilja från alla parter, säger Linköpings biskop Martin Modéus, som också är ordförande i styrelsen för Vadstena folkhögskola.

– Kyrkan och musiken har alltid haft en nära relation. Vetskapen om att denna högkvalitativa utbildning nu är tryggad är goda nyheter för oss alla i Linköpings stift.

« Tillbaka