« Tillbaka
Nyhet

Hagströmerbibliotekets framtid

Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum bildat 1997 för att föra samman Karolinska Institutets och Svenska Läkaresällskapets äldre boksamlingar under ett tak. Nu genomför Åse Berglund en förstudie där bibliotekets långsiktiga utveckling undersöks.

Förstudien undersöker möjligheten att skapa en långsiktig och stabil grund för biblioteket genom att bland annat titta på hur man kan stärka och utveckla samarbetet främst med KI men även övriga aktörer inom forskarsamhället.

Andra områden som studeras är hur man kan hitta nya samarbetspartners som exempelvis kulturinstitutioner, studerande m fl samt hur man kan synliggöra biblioteket och öka intresse och kännedom om dess samlingar och nätverk.

För att skapa realistiska förutsättningar undersöks även vilka möjliga finansiärer som kan medverka i en utvecklingsplan och hur tidsplanering och budget kan se ut för ett utvecklingsprojekt.

Förstudien ska sammanfattas och presenteras i slutet av maj 2017.

Hagströmerbibliotekets webbplats »

« Tillbaka