Linköpings stift 900 år

Hur uppmärksammar man ett 900-årsjubileum? Den frågan har Åse Berglund sökt svar på i den förstudie hon nyligen presenterat för uppdragsgivaren Linköpings stift.

Birgittastiftelsen 100 år

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen bildades 1920. För att dra upp riktlinjerna inför stundande jubileum har Åse Berglund på stiftelsens uppdrag genomfört en förstudie.

Via Sacra i mobilen

En guide till Via Sacra, pilgrimsvandringen i Linköpings domkyrka, finns nu som app i din mobil. Projektbyrån Berglund & Co har samordnat produktionen.Livets träd

Konstverket "Livets träd" i Linköpings Domkyrka har utvecklats med Åse Berglund som projektledare.

Praktik och sysselsättning för asylsökande

En förstudie angående praktik och sysselsättning för asylsökande är ett nytt uppdrag för Projektbyrån Berglund & Co. I korthet går det ut på att sammanställa hur regelverket ser ut, hur man arbetar på fältet, vilka som samarbetar

Workshop: Vårt projekt

Behöver ditt team grundläggande kunskaper i projektarbete? Projektbyrån Berglund&Co erbjuder en workshop där ni tillsammans med erfarna projektledare lägger grunden till ett lyckat projekt.