« Tillbaka
Jobb, Nyhet

Birgittastiftelsen 100 år

Den ideella föreningen Birgittastiftelsen bildades 1920. För att dra upp riktlinjerna inför stundande jubileum har Åse Berglund på stiftelsens uppdrag genomfört en förstudie.

Birgittastiftelsen bildades den 7 oktober 1920 av ett antal då framträdande och ansvarskännande kulturpersonligheter, vilka sammankallades av ärkebiskop Nathan Söderblom. Till ordförande i stiftelsen valdes Prins Eugen (1865-1947) som förblev det ända fram till sin bortgång. Övriga initiativtagare var bland andra Gerda Boethius, Sigurd och Sigrid Curman, Emilia Fogelklou, Ellen Key, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Claes och Greta Lagerfelt, A W Lundberg, Henning Möller, Louise Stenbock samt Eric och Mary von Rosen. Genom åren har stiftelsen arbetat för att utveckla Klostermuseet och verksamheten genom att anordna vetenskapliga symposier och populärvetenskapliga konferenser, samt att dela ut Birgittapriset.

« Tillbaka