« Tillbaka
Nyhet

I samtal på Ellen Keys Strand

Åse Berglund har tagit initiativ till det som förhoppningsvis ska bli en serie lärda samtal, inspirerade av och förlagda till Ellen Keys vackra hem Strand i Ödeshög. Samtalsledare är John Chrispinsson.

– Jag har under ett antal år funderat på att skapa ett årligen återkommande program på Ellen Keys Strand. En blandning av Ted Talks och Fråga Lund kanske man kan säga.

Tillsammans med Gunnar Elfström, ordförande i Stiftelsen Ellen Keys Strand och region Östergötlands konst- och formansvarige Bo Olls har idén utvecklats och fått namnet Samtal på Strand. Konceptet bygger på att två sakkunniga samtalar under ledning av John Chrispinsson kring ett bestämt tema. På sikt är förhoppningen att det blir ett årligen återkommande program, gärna i samarbete med SVT eller SR.

Det första samtalet kommer att genomföras 12 juni inför ett trettiotal särskilt inbjudna.Temat är Ellen Key och vännerna, vilket i detta fall handlar om Verner von Heidenstam och prins Eugen. Samtalet kan även komma att handla om ortsborna, barnen i Ödeshög och hur Ellen Key och vännerna påverkade bygden.

ellenkey.se ››

Foto: Simon Hellsten

« Tillbaka